DONGA BANK

DONGA BANK

Chủ tài khoản: Phan Văn Ngọc
Mã số tài khoản: 0101412514
Phòng giao dịch: Hải Châu Đà Nẵng
VIETCOMBANK

VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: Huỳnh Thị Tuyền
Mã số tài khoản: 0041000196422
Phòng giao dịch: Vietcombank Đà Nẵng
ACB

ACB

Chủ tài khoản: Phan Văn Ngọc
Mã số tài khoản: 0101412514
Phòng giao dịch: Hải Châu Đà Nẵng