1. Tìm hiểu thông tin

Tìm hiểu mọi thông tin chi tiết về những sản phẩm dịch vụ mà công ty bạn cung cấp để thiết kế thương hiệu tốt nhất.

2. Tư vấn chuyên sâu

Tư vấn và hoạch định rõ những yếu tố cần thiết nhất và những nội dung để nổi bật cho thương hiệu của bạn.

3. Đề xuất những dịch vụ

Đề xuất những dịch vụ về thiết kế thương hiệu, nhận diện thương hiệu phù hợp với công ty và sản phẩm dịch vụ của bạn.

4. Trao đổi ý tưởng & Thiết kế

Đồng bộ các ý tưởng, sáng tạo thương hiệu giữa 2 bên và thiết kế thương hiệu

5. Hoàn chỉnh

Tất cả mọi ý tưởng được điều chỉnh cho thiết kế thương hiệu.

6. Bàn giao

Chúng tôi bàn giao và thương hiệu của bạn đã được quy chuẩn và hoạt động.

Dịch vụ nhận diện thương hiệu

Nhận diện cốt lõi

Tên công ty
Logo
Slogan công ty

Nhận diện văn phòng

Thiết kế name card
Catalogue
Profile

Nhận diện internet

Thiết kếwebsite
Kết nối mạng xã hội
Marketing online